KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) ÇALIŞMALARI

Bakanlığımızda Kayıtlı Elektronik Posta uygulaması devreye alınarak, kağıt kullanımı, arşivleme, posta ve işlem maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanmıştır.

24 Kasım 2023

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan Taslağının Bakanlığımız yönetici ve çalışanlarıyla paylaşılması amacıyla, 22-23 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’da Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKCİ teşrif ettikleri bilgilendirme ve paylaşım toplantısında Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın Muhammet AYDIN tarafından Bakanlığımız taşra teşkilatına KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) uygulamalarının kullanılması ye yönetimi hakkında bilgi verilmiştir.